Cơ chế điều hoà thân nhiệt cho cơ thể theo nguyên tắc vật lý

Trong điều kiện bình thường thân nhiệt của con người không thay đổi theo nhiệt độ bên ngoài, thân nhiệt ổn định nghĩa là quá trình thu và toả nhiệt hoàn toàn ngang nhau. Như vậy cơ thể không tích trữ nhiệt và cũng không to ả nhiều nhiệt lượng, tức là cơ thể không […]

Cơ chế điều hòa thân nhiệt cho cơ thể theo nguyên tắc hóa học

Mọi cơ chế sinh lý học đảm bảo cho sự trao đổi nhiệt lượng giữa cơ thể và ngoại cảnh được tiến hành thuận lợi, duy trì đều nhiệt độ của cơ thể, không bị nhiệt độ bên ngoài chi phối gọi là điều hoà thân nhiệt. Quá trình điều hoà thân nhiệt được thực […]

Chiến thuật Đừng Nói “Không” Cho Một Câu Trả Lời để giúp bệnh nhân mau lành bệnh

Có nhiều người có những kinh nghiệm mà tôi có dịp liên hệ, họ nghe những lời nản chí từ những chuyên viên sức khỏe, đặc biệt là từ những bác sĩ Y khoa nói với họ rằng không còn hy vọng gì nữa, không còn gì để làm nữa, và không có triển vọng […]

Câu chuyện về một bệnh nhân ung thư

Sau đây là một câu chuyện về sự tan rã của ung thư, được gửi đến tôi bởi Bác sĩ Robert Anderson ở Edmonds, Washington, ông là cựu giám đốc của Hiệp hội chữa bệnh toàn thể Mỹ quốc (American Holistic Medical Association). Bệnh nhân là bà Helen B, là một người làm tóc được […]