Làm sao để quay lại cội nguồn

Phương  pháp  quay  lại cội nguồn,  từ hậu quả tới  nguyên  nhân,  sẽ  chữa  lành  chúng.  Làm  sao  nó  lại chữa  lành  được?  Tại  sao  nó  chữa  lành?  Hiện  tượng được ngụ ý trong nó là gì?
Bất kì khi nào bạn quay  lại sau,  điều  đầu tiên bạn vứt bỏ là vứt việc đổ trách nhiệm  lên người khác, bởi vì nếu bạn đổ trách nhiệm  lên người  khác, bạn đi ra ngoài. Thế  thì toàn  thể  quá  trình  này  là sai,  bạn  cố gắng  tìm nguyên  nhân  ở người  khác:  "Tại  sao vợ lại khó  chịu?" Thế  thì "tại  sao"  cứ thấm  vào  cách  cư xử của  vợ. Bạn đã bỏ lỡ bước đầu tiên và thế rồi toàn thể quá trình này sẽ sai.
1374310632-emdiquagiacmotoi_tinhyeugioitinh_eva1
Làm sao để quay lại cội nguồn
"Sao  mình  lại  bất  hạnh?   Sao  mình  lại  giận?"   – nhắm  mắt  lại  và  để  cho  nó  là việc  thiền  sâu.  Nằm  ra trên sàn, nhắm mắt lại, thảnh thơi thân thể, và cảm thấy tại sao bạn giận. Quên vợ đi; đó là cái cớ thôi – A, B, C, D, bất  kì cái  gì,  quên  cái  cớ đi.  Đi  sâu  vào  trong  bản thân mình,  thấm  vào cơn giận.  Dùng  bản thân cơn giận như dòng sông; trong giận dữ bạn tuôn chảy và giận dữ sẽ đưa bạn vào nội tâm. Bạn sẽ thấy vết thương  tinh tế trong mình,  cái gì đó gây tổn thương.  Bạn bao giờ cũng nghĩ   rằng   bạn  không   đẹp,   mặt  bạn  xấu,   và  có  vết thương  bên  trong.  Khi  vợ  khó  chịu,  cô  ấy  sẽ làm  cho bạn nhận biết về khuôn  mặt của mình. Cô ấy sẽ nói, "Đi mà nhìn vào gương!"  – cái gì đó gây tổn thương.  Bạn đã không  chung  thuỷ với vợ, và khi cô ấy muốn  khó chịu, cô  ấy  sẽ  đem  điều  đó  lại:  "Tại  sao  anh  lại  cười  với người  đàn bà đó? Sao anh lại ngồi với người  đàn bà đó hạnh  phúc  thế?"  –  vết  thương   bị  chạm  nọc.  Bạn  đã không  chung  thuỷ,  bạn cảm  thấy  mặc  cảm;  vết thương đang sống.
Bạn  nhắm  mắt  lại,  cảm  thấy  cơn  giận,  để nó  nảy sinh trong tính toàn bộ của nó để cho bạn có thể thấy nó một cách đầy đủ, nó là gì. Thế rồi để cho năng lượng đó giúp  bạn  đi vào  quá  khứ,  bởi  vì cơn  giận  đang  tới  từ quá khứ. Nó không  thể tới từ tương  lai được,  tất nhiên. Tương  lai còn  chưa  đi vào  hiện  hữu.  Nó  không  tới  từ hiện tại. Đây là toàn thể quan điểm về nghiệp:  nó không thể tới từ tương  lai được  bởi  vì tương  lai còn chưa  có; nó không  thể tới từ hiện tại được  bởi vì bạn không  biết chút nào hiện tại là gì. Hiện tại được  biết chỉ bởi người đã thức  tỉnh.  Bạn  chỉ  sống  trong  quá  khứ,  cho  nên  nó phải  tới  từ  đâu  đó  khác  trong  quá  khứ  của  bạn.  

Post Author: coca cola

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *