T4, 01 / 2015 1:24 Sáng | ngongan
Có những căn bệnh tưởng chừng là bệnh nan y, nhưng bạn lại hoàn toàn có thể điều trị bằng các bài thuốc tự nhiên trong dân gian


1) Bán Thân Bất Toại

Bạch cập, phòng phong mỗi thứ 5 chỉ Hoàng đàn, Tế tân mỗi thứ một lượng Thương Truật, Bán hạ mỗi thứ 5 chỉ Quy Vĩ, Ma Hoàng mỗi thứ 5 chỉ Điều Thảo, Trần Bì mỗi thứ 5 chỉ Bạch Liễm, Chỉ xác mỗi thứ 5 chỉ Hương Phụ, Bạch chỉ mỗi thứ 5 chỉ Cam thảo 1 lượng Sắc lấy nước uống.

2) Cai Thuốc Phiện

Xuyên Bối mẫu 6 chỉ Hạc sắc 3 chỉ Hoàng tinh 5 chỉ Kỷ Tử 3 chỉ Đại Táo 4 quả Lưu bì 5 chỉ Bạch thược 3 chỉ Phòng đãng Sâm 5 chỉ Thục địa 5 chỉ.
Đằng giao 5 chỉ Xuyên Khung 5 chỉ Bạch Truật 3 chỉ Ngưu Tất 3 chỉ Đương Quy 5 chỉ Phi tử 3 chỉ Đỗ trọng 5 chỉ Ngọc dụng 3 chỉ Sai nhân 3 chỉ Túc Xác 3 chỉ Hành tạ sống 10 lát Đường phèn 1 lượng.
Sắc lấy nước uống
>>>Mời các bạn xem thêm:Các bước trang điểm tự nhiên
Những bài thuốc dân gian

3) Bệnh Trúng Phong

(khắp mình tê dại, miệng méo, mắt xếch)
Ô dược 4 chỉ
Ma Hoàng 2 chỉ
Xuyên Khung 2 chỉ
Hồng Bì 4 chỉ
Bạch chỉ 2 chỉ
Cát cánh 2 chỉ
Chỉ xác 2 chỉ
Cương Tầm 1 chỉ
Bào cương 1 chỉ
Cam Thảo 1 chỉ
Sinh Khương 3 lát
Thiên nam tinh 3 chỉ
Thảo ô 3 chỉ
Uy linh tiên 3 chỉ
Phòng phong 3 chỉ
Ngưu tất 3 chỉ
Sắc lấy nước uống 

4) Bệnh Viêm Gan

Nhãn trần 6 chỉ
Sài hồ 4 chỉ
Bạch thược 3 chỉ
Bạch truật 3 chỉ
Phục Linh 3 chỉ
Đương qui 3 chỉ
Đơn bì 2 chỉ
Chi tử 3 chỉ
Hương phụ 3 chỉ
Thạch bì 2 chỉ
Chỉ xác 2 chỉ
Cam thảo 2 chỉ
Rau má (Kim tiền Thảo) 6 chỉ
Sinh khương 3 lát
Sắc lấy nước uống

5) Bệnh Đái Dầm

Đảng Sâm 5 chỉ Mạch Môn 5 chỉ.
Sa Sâm 5 chỉ.
Hoài Sơn 5 chỉ Tang Diệp 6 chỉ Thạch cao. 2 chỉ A giao 4 chỉ Thạch xương bồ 4 chỉ Cao thủ 2 chỉ Sắc lấy nước uống.

6) Bệnh Nhức Đầu

Khương hoa 3 chỉ Phòng phong 2 chỉ Bạch chỉ 3 chỉ Sài Hồ 3 chỉ
Xuyên Khung 2 chỉ Hoàng cầm 2 chỉ Cam Thảo 2 chỉ Sinh Khương 3 lát Sắc lấy nước uống
Bài viết cùng chuyên mục