T4, 01 / 2015 7:28 Sáng | ngongan
Tiếng ồn là một tập hợp của tất cả những âm thanh hỗn hợp trong môi trường, từ mọi nguồn, mọi phía…không theo một quy luật nào và không phù hợp với giải phẫu, sinh lý của con người nên nó cũng mang đầy đủ những đặc tính của các âm thanh, ví dụ tiếng gà kêu hoặc tiếng xe chạy. Nếu tập hợp trong môi trường gồm cả tiếng gà vịt kêu, tiếng người nói, tiếng xe chạy… làm cho người ta không nhận thấy loại tiếng nào thì nó sẽ là tiếng ồn. Tất cả các âm thanh hỗn tạp này tác động lên tai ta bằng một áp lực âm thanh mạnh hay yếu là tuỳ sự tổng hợp của cường độ âm và tần số rung động của âm thanh lên cơ quan thính giác.


1. Thế nào là tiếng ồn

Tần số của tiếng ồn cũng như tần số âm được đo bằng số lần rung
động trong một giây, đây là âm thanh cộng hưởng, đơn vị tính là hertz (Hz). Tai ta có thể tiếp thu được các âm thanh từ 16 đến 20.000 Hz, ở mức 16 Hz tai ta đã cảm nhận được và ở mức 20.000 Hz là ngưỡng chịu đựng cuối cùng của tai những người bình thường. Mức nghe bình thường là khoảng từ 500 – 5.000 Hz khả năng tách âm của tai ta giới hạn từ 0,3 đến 1% Hz.
Tiếng ồn gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe

2. Biên độ tiếng ồn

Về biên độ của tiếng ồn cũng là sự cộng hưởng của các biên độ hay cường độ âm thanh cụ thể. Xuất phát từ áp lực của âm thanh lên thính giác chúng tạo ra một năng lượng âm Egr/cm2/s, 1 Egr/cm2/s : 6,4 Bar (Bar là đơn vị đo áp lực dễ thực hiện). Thông thường ngưỡng cảm ứng với áp lực âm thanh (tiếng ồn) của tai ta là từ 109 Egr/cm2 còn ngưỡng đau tai ta không chịu được là đến 10+4 Egr/cm2/s. Trên cơ sở này người ta lấy khoảng cách từ 109 – 10+4 bao gồm 13 bậc và lấy làm đơn vị thể hiện cường độ của tiếng ồn, nó sẽ được quy định là 13 Bell. Trong thực hành vệ sinh lao động người ta còn chia nhỏ ra thành Dexibell (db) để dễ ứng dụng.
Ví dụ: – Nói chuyện bình thường khoảng 30 – 40 dB. 
100 – 120 dB.
120 dB.
130 dB.
– Tiếng búa rèn khoảng
– Tiếng búa hơi khoảng
– Tiếng máy bay phản lực
Bài viết cùng chuyên mục