T2, 02 / 2015 2:43 Sáng | ngongan
Heraclitus có vẻ đần độn với Aristotle. Nó sẽ có vẻ như vậy với bạn nữa,  bởi vì Aristotle đã chiếm  lĩnh tất cả  các  đại  học,  tất  cả  các  cao  đẳng  của  toàn  thế  giới. Bây giờ ở mọi nơi bạn đều được  dạy logic,  không  phải là điều huyền  bí.
Ở mọi nơi bạn đều được  dạy là người hợp  lí,  không  huyền  môn.  Mọi  người  đều  được  huấn luyện  phải  rõ ràng.  Nếu bạn muốn  rõ ràng,  bạn phải  đi theo chiều ngang.  Ở đó, A là A, B là B, và A không  bao giờ  là  B.  Nhưng  trong  vực  thẳm  huyền  bí  của  chiều đứng,  các biên  giới  gặp gỡ và hội nhập  vào nhau.  Đàn ông  là  đàn  bà,  đàn  bà  là  đàn  ông;  đúng  là  sai,  sai  là đúng;  tối là sáng, sáng là tối; sống là chết, chết là sống. Tất cả các biên giới đều gặp gỡ và hội nhập.
Do đó, Thượng  đế là huyền  bí, không  phải  là suy luận.  Những  người  đưa  ra  bằng  chứng  về  Thượng  đế đơn  giản  làm  điều  không  thể được,  chẳng  bằng  chứng nào có thể được cho về Thượng  đế cả. Chứng  minh  tồn tại theo chiều ngang.
320
Bạn có tin vào thượng đế
Đó  là  nghĩa  của  tin  cậy:  bạn  rơi  vào  trong  vực thẳm,  bạn  kinh  nghiệm  vực  thẳm,  bạn  đơn  giản  biến mất  trong  nó…  và  bạn  biết.  Bạn  biết  chỉ  khi  tâm  trí không có, chưa bao giờ trước điều đó. Ads: Trị nám tận gốc, cách trị nám hiệu quả an toàn, đảm bảo cho làn da của các chị em phụ nữ.
Bất  kì khi  nào  bạn  ở hiện  tại,  đó đích  xác  là chỗ mà  bạn  vắng  mặt.  Bạn  có  thể  ở  đâu  đó  khác,  nhưng không  ở đó, nơi bạn đang hiện hữu. Bất kì chỗ nào bạn hiện hữu, ở đó bạn không có.
Người  ta  nói  trong  kinh  sách  Tây  Tạng  cổ  rằng Thượng  đế tới bạn  nhiều  lần nhưng  ngài  chưa  bao  giờ tìm thấy  bạn  ở đó, nơi bạn  hiện  hữu.  Ngài  gõ cửa  nhà bạn, nhưng  người  chủ không  có đó – người  chủ bao giờ cũng  ở chỗ  nào đó khác.  Bạn  có ở trong  nhà mình,  tại nhà  mình,  hay  ở đâu  đó khác?  Làm  sao Thượng  đế có thể tìm  thấy  bạn  được?  Không  cần  đi tới ngài,  ở ngay nhà và ngài sẽ tìm thấy bạn. Ngài đang đi tìm bạn cũng như  bạn  đang  đi tìm  ngài.  Ở nhà  để cho,  khi  ngài  tới, ngài có thể tìm thấy bạn. Ngài tới, ngài gõ cửa, cả triệu lần, chờ đợi ở cửa, nhưng  bạn chưa bao giờ ở đó cả,
Bài viết cùng chuyên mục