T2, 02 / 2015 9:21 Chiều | ngongan
Khi ai đó xúc phạm bạn, bạn  phải  trở  thành  người nhận;   bạn   phải   chấp   nhận điều người  đó nói, chỉ thế thì bạn   mới   có  thể  phản   ứngNhưng nếu bạn không chấp nhận,  nếu  bạn  đơn  giản  vẫn còn   tách   rời,   nếu   bạn   giữ khoảng   cách,   nếu   bạn   vẫn còn  bình  thản,  người  đó  có thể làm được gì?
 
Phật  nói,  "Ai  đó  có  thể ném bó đuốc cháy vào dòng sông.   Nó   sẽ  vẫn   còn   sáng cho tới khi nó tới dòng sông. Khoảnh    khắc    nó   rơi   vào trong  dòng  sông,  tất  cả  lửa đều   tắt  ngấm   –  dòng   sông làm   mát   nó  lại.  Ta  đã  trở thành  dòng  sông.  Các  ông  ném  lời  lăng  mạ  vào  ta  – chúng  là lửa khi các ông ném  chúng  ra, nhưng  khoảnh khắc chúng  đạt tới ta, trong  cái mát mẻ của ta ngọn  lửa của  chúng  bị  mất.  Chúng  không  còn  gây  tổn  thương được.  Các  ông  ném  gai – rơi vào  trong  im lặng  của ta, chúng  trở  thành  hoa.  Ta  hành  động  từ  bản  tính  bên trong riêng của ta.
toi-mo-1024x640
Bạn sẽ làm gì khi có người xúc phạm bạn
Đây là tự phát. Con  người  của  nhận  biết,  hiểu  biết,  hành  động. Người  vô nhận  biết,  vô ý thức,  máy  móc,  như  rô bốt, phản ứng.
 
Và không  phải là con người của nhận biết đơn giản quan  sát – quan  sát là một khía cạnh  của bản thể người đó.  Người  đó  không  hành  động  mà  không  quan  sát. Nhưng  đừng  hiểu  lầm  – chẳng  hạn,  toàn  thể Ấn Độ đã hiểu   lầm   những   người   như Phật;  do đó toàn  thể đất nước này đã trở nên trơ ì. Cứ tưởng rằng  tất cả các bậc thầy vĩ đại đều  nói,  "Ngồi   im  lặng,"   cả đất nước trở nên lười biếng, tệ hại.   Đất   nước   mất   đi   năng lượng,   sinh   khí,   cuộc   sống. Nó   trở   thành   hoàn   toàn   đờ đẫn, không thông minh, bởi vì thông   minh   trở  nên  sắc  bén chỉ khi bạn hành động.
 
Bài viết cùng chuyên mục