CN, 01 / 2015 4:46 Chiều | ngongan
Thông thường trong cơ thể con người, có thể là do ảnh hưởng của môi trường làm việc hoặc ảnh hưởng của cơ thể, thực phẩm hấp thu hay nhiều nguyên nhân khác khiến cho cơ thể bạn bao giờ cũng tích trữ một lượng chất độc nhất định, sự phân bố của chúng trong cơ thể bạn cũng không giống nhau
1. Sự phân bố
Sau khi hấp thu vào máu và bạch mạch, chất độc được phân bố đến cơ quan tổ chức, tế bào bằng cơ chế đối lưu hoặc khuếch tán (do chênh lệch về nồng độ). Quá trình phân bố kết thúc khi chất độc tập kết tại vị trí tấn công đặc hiệu. Quá trình phân bố chịu ảnh hưởng của một số yếu tố sau:
– Sự phân bố mao mạch và cung cấp máu trong cơ quan, tổ chức.
– Tình trạng của màng mao mạch tại chỗ.
– Cấu trúc, chức năng của màng tế bào.
– Ái lực hóa học giữa chất độc với các cấu trúc đặc hiệu.
Một số chất độc được tích luỹ dưới dạng không hoạt động trong một số tổ chức, ví dụ: các hợp chất phospho hữu cơ tích luỹ trong tổ chức mỡ, hợp chất chì, asen tích luỹ trong tổ chức xương… Từ các vị trí này, chất độc có thể giải phóng trở lại ở dạng hoạt động. Một số chất độc có khả năng liên kết với protein huyết tương ngay sau khi hấp thu vào máu như: chất độc yperit, CS, chất độc thần kinh…
Chất độc có khả năng vượt qua màng tế bào để tác động vào những
cấu trúc bên trong, đồng thời cũng có thể quay trở ra dịch ngoại bào hoặc
máu.
2. Sự kết hợp giữa chất độc với vị trí tấn công đặc hiệu
Vị trí tấn công đặc hiệu còn được gọi là tế bào đích hoặc thụ thể (receptor). Có thể có một số lượng lớn xâm nhập vào cơ thể nhưng chỉ những phân tử chất độc nào kết hợp với tế bào đích mới gây ra tác dụng độc. Nghĩa là giữa chất độc và vị trí tấn công phải phù hợp về mặt cấu trúc. Lực kết hợp càng chặt, số lượng thụ thể bị chiếm chỗ càng nhiều thì tác dụng của chất độc càng mạnh. Do đó, cường độ tác dụng của một chất độc phụ thuộc vào những yếu tố sau:
– Ái lực hóa học giữa chất độc và thụ thể.
– Nồng độ chất độc tại chỗ.
–  Sự phù hợp về mặt cấu trúc của hai thành phần tham gia có bị các yếu tố khác làm thay đổi không.
– Một số điều kiện tại chỗ: pH, nồng độ các chất điện giải…
Như vậy chất độc được phân bố trong cơ thể, một phần tích luỹ lại trong các tổ chức, một phần được tác dụng với các receptor.
Bài viết cùng chuyên mục